Connect with us

Gospel Music

Mr M & Revelation – My Defender Lyrics (English Translation)

Enjoy the Lyrics below
Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Okwu gi si na m ge eje(Your word says I’ll go)
Okwu gi si na m ga Ala (Your word says I’ll come)
Okwu gi si na m atulu uju(Your word says I shouldn’t fear)
Chukwu na inonyerem o(God you’re with me)
Okwu gi si na m ge eje
Okwu gi si na m GA ala
What you say must bring to pass

Okwu gi si na m ge eje(Your word says I’ll go)
Okwu gi si na m ga Ala (Your word says I’ll come)
Okwu gi si na m atulu uju(Your word says I shouldn’t fear)
Chukwu na inonyerem o(God you’re with me)
Okwu gi si na m ge eje
Okwu gi si na m GA ala
What you say must bring to pass

Okwu gi si na m ge eje(Your word says I’ll go)
Okwu gi si na m ga Ala (Your word says I’ll come)
Okwu gi si na m atulu uju(Your word says I shouldn’t fear)
Chukwu na inonyerem o(God you’re with me)
Okwu gi si na m ge eje
Okwu gi si na m GA ala
What you say must bring to pass

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Okwu gi si na m ge eje(Your word says I’ll go)
Okwu gi si na m ga Ala (Your word says I’ll come)
Okwu gi si na m atulu uju(Your word says I shouldn’t fear)
Chukwu na inonyerem o(God you’re with me)
Okwu gi si na m ge eje
Okwu gi si na m GA ala
What you say must bring to pass

Okwu gi si na m ge eje(Your word says I’ll go)
Okwu gi si na m ga Ala (Your word says I’ll come)
Okwu gi si na m atulu uju(Your word says I shouldn’t fear)
Chukwu na inonyerem o(God you’re with me)
Okwu gi si na m ge eje
Okwu gi si na m GA ala
What you say must bring to pass

Okwu gi si na m ge eje(Your word says I’ll go)
Okwu gi si na m ga Ala (Your word says I’ll come)
Okwu gi si na m atulu uju(Your word says I shouldn’t fear)
Chukwu na inonyerem o(God you’re with me)
Okwu gi si na m ge eje
Okwu gi si na m GA ala
What you say must bring to pass

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Nekwa mu o(Here I am)
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Nekwa mu o
Jesus Nekwa mu o
I don’t have another
You’re my defender
Chebe mu o anokwam gi na ka(Keep me in your arms)

Okwu gi si na m ge eje(Your word says I’ll go)
Okwu gi si na m ga Ala (Your word says I’ll come)
Okwu gi si na m atulu uju(Your word says I shouldn’t fear)
Chukwu na inonyerem o(God you’re with me)
Okwu gi si na m ge eje
Okwu gi si na m GA ala
What you say must bring to pass

  1. Lyrics of my defender by Mr M and Revelation